- Prikupljanje, odvoz i deponovanje smeća

Jkp Standard doo Konjic vrši prikupljanje i odvoz otpada sa područja Općine Konjic. Otpad se odlaže na gradsku deponiju u Konjicu, zatim u Centar za upravljanje otpadom gdje se vrši sortiranje, te njegova reciklaža. Pored redovnih odvoza komunalnog otpada, preduzeće vrši i odvoz kabastog otpada po pozivu i po potrebi u skladu sa zakonom javnoj čistoći i higijeni.
Raspored odvoza smeća:
Ponedjeljak: Bradina-Podorašac, Ovčari-Čelebići, Radešine-Ribići

Utorak (padinski dijelovi): Puhale, Ovčari, Podorašac, Homolje, Galjevo, Tuleg

Srijeda: Repovica, Donje Selo, Radava potok, Cagare, Orahovica,Klis,Parsovići, Buturović Polje, Seonica.

Četvrtak:Tuleg,Pomolska,Prkanj

Svim danima se vrši odvoz u gradu, u gradskim naseljima

Ponedjeljak,srijeda,petak-Pleha i Suhi do

Po potrebi i pozivu:Glavatičevo,Bjelimići, Boračko jezero, Bijela i Idbar