Uputstvo za korisnike naših usluga

Načini plaćanja

- Unicredit banka dd Konjic - 3386802200166148

- Union banka dd Konjic 1020080000001183

- Raiffaisen banka dd Konjic 1610200039590066

- ADDIKO BANK (Hypo Alpe Adria bank) dd Konjic 3060120000216856

- Vakufska banka dd Konjic 1606040000025041