Održavanje zelenih površina

Čišćenje gradskih ulica i održavanje zelenih površina specijalizovanim vozilima i mašinama, sadnja cvijeća i kosidba trave po parkovima i mezarima